Sebelum menggunakan makmal komputer.

 • Pelajar mestilah menggunakan makmal komputer mengikut jadual yang telah di tetapkan.
 • Pelajar tidak dibenarkan memasuki makmal komputer jika tiada guru pembimbing.
 • Pelajar mestilah berpakaian kemas semasa mengikuti kelas komputer.
 • Semua beg, makanan atau minuman serta milik sendiri tidak dibenarkan bawa masuk ke dalam makmal komputer.
 • Sebarang CD serta perisian yang bukan milik makmal komputer tidak dibenarkan guna dalam makmal komputer.

Semasa menggunakan komputer.

 • Tolong senyap semasa berada di dalam makmal komputer.
 • Pelajar dikehendaki mematuhi segala peraturan makmal komputer.
 • Segera laporkan kerosakan atau kehilangan kepada guru penyelaras dengan segera.
 • Pelajar perlu membayar ganti rugi atas kerosakan yang disengajakan.
 • Jangan cuba membaiki kerosakan pada komputer dengan sendiri.

Selepas menggunakan makmal komputer.

 • Pastikan suis dan komputer ditutup dengan cara yang betul.
 • Sila kemaskan kerusi dan peralatan komputer sebelum meninggalkan makmal komputer.
 • Pastikan papan tulis dibersihkan sebelum meninggalkan makmal komputer.
 • Pastikan kebersihan sebelum meninggalkan makmal komputer.
 • Pelajar tidak dibenarkan membawa keluar sebarang peralatan dari makmal komputer tanpa kebenaran guru.
 • Sebarang kehilangan adalah menjadi tanggungjawab pengguna makmal komputer.
JSN Mico is designed by JoomlaShine.com